Fallstudier

 • All
 • Air
 • Avloppsvatten
 • Dioxane
 • Drinking Water
 • Environmental Remediation
 • Groundwater
 • IDW Water
 • L Series
 • M Series
 • PFAS
 • POET
 • R Series
 • Surface Water
 • Water
En kommersiell flygplats framgång med att avlägsna PFAS

En kommersiell flygplats framgång med att avlägsna PFAS

RIKTADE SAMMANSÄTTNINGAR Lång- och kortkedjiga PFAS BEHANDLINGSSYSTEM ECT2:s GAK + SORBIX™ PURE BEHANDLINGSMÅL 93 % PFAS-avlägsning UPPNÅTT RESULTAT 99,8 % PFAS-avlägsning Vi tror att världen behöver bättre sätt att behandla PFAS Möjligheter [...]

Extremt klimat, avlägsen plats, kort deadline: Svårhanterligt PFAS-påverkat industriellt spillvatten reducerat till icke-detekterbara nivåer av PFAS

Extremt klimat, avlägsen plats, kort deadline: Svårhanterligt PFAS-påverkat industriellt spillvatten reducerat till icke-detekterbara nivåer av PFAS

Systemflöde < 284 liter/min Behandlingssystem Sandfiltrering + GAC + SOR-BIXTM PURE Behandlingsmäl <70 ppt Behandlingsmäl uppnätt Vi tror att världen behöver bättre sätt att behandla PFAS Situation ECT2 kontaktades av ett raffinaderi [...]

Framgångsrik avskiljning av PFAS från avisningsvätska från flygplats

Situation En flygplats i USA använder avisningsvätska på flygplan för ökad säkerhet under kalla förhållanden. Den förbrukade vätskan pumpas till lagringsbassänger och vidare via en avloppsledning som leder till e° kommunalt avloppsreningsverk. [...]

Eielson Air Force Base – Alaska

Eielson Air Force Base – Alaska

Situation Vid Eielson Air Force Base nära Fairbanks, Alaska inträffade e˜ oplanerat utsläpp av över 100 kubikmeter avloppsva˜en som innehöll koncentrerat PFAS. Air Force Civil Engineer Center behövde e˜ system som kunde [...]

Framgångsrik avskiljning av PFAS från avisningsvätska från flygplats

Situation För närvarande håller branschbestämmelserna på a° ändras för a° kräva a° alla brandbekämpningssystem som använder 6- och 8-kolkedjiga PFAS-föreningar byter till andra och säkrare skumprodukter. Denna övergångsperiod kommer med säkerhet a° [...]

Army Aviation Centre, Oakey – Behandling av grundva˜en

Situation 2016 genomfördes miljöundersökningar vid flygbasen Army Aviation Centre, Oakey, som identifierade föroreningar av både grund- och ytva˜en från per- och polyfluoralkyler (PFAS). Det förorenade va˜net hade över tid migrerat ut från [...]

Robinson Elementary School

Robinson Elementary School

Situation Hösten 2018 genomförde Michigan Department of Environment, Great Lakes, and Energy (EGLE) ett delstatsövergripande provtagningsprogram för den offentliga vattenförsörjningen. Proven vid Robinson Elementary School i Grand Haven, Ottawa County, Michigan togs [...]

Pease, anläggning 8: Regenererbart jonbytarsystem för grundvattensanering

Pease, anläggning 8: Regenererbart jonbytarsystem för grundvattensanering

Situation Den tidigare Pease Air Force Base (Pease) i Portsmouth, New Hampshire, USA fungerade i många år som utbildningsanläggning för brandförsvaret i staten New Hampshire. Vattenhaltigt filmbildande skum (AFFF) användes i de [...]

RAAF Base Tindal, NT Australia

RAAF Base Tindal, NT Australia

Treatment Objective > (0.07 ug/L PFOS + PFHxS) (0.56 ug/L PFOA) Waste Generated 37m3 Volume Treated To Date >2.5 billion litres Treatment Outcome Achieved 30kg We Believe The World Needs Better Ways [...]

RAAF Base Williamtown Moors Drain

RAAF Base Williamtown Moors Drain

Treatment Objective < (0.07 ug/L PFOS + PFHxS) (0.56 ug/L PFOA) Waste Generated 33m3 Volume Treated To Date >750 Million litres PFAS Mass Removed 3kg We Believe The World Needs Better Ways [...]

RAAF Base Williamtown Groundwater

RAAF Base Williamtown Groundwater

We Believe The World Needs Better Ways To Treat PFAS Opportunity Extensive environmental investigations at RAAF Base Williamtown commencing in 2014 identified per- and polyfluoroalkyl substances (PFAS) contamination in ground and surface [...]

Katherine, NT Australien

Katherine, NT Australien

Situation Vattenhaltigt filmbildande skum (AFFF) har tidigare använts vid RAAF-basen Tindal i Northern Territory (NT), Australien. Detta har gett upphov till grundvattenförorening med per- och polyfluoralkylsubstanser (PFAS) i Tindal-akviferen, som används som [...]

Full-scale PFAS removal to non-detect for New England electronics manufacturing firm

Full-scale PFAS removal to non-detect for New England electronics manufacturing firm

Project highlights and product features Client needed to upgrade two existing groundwater pump and treat systems due to lowered PFOA standard. Upgraded systems needed to reach effluent target of non-detect for Per- [...]

Adoption of resin technology following PFAS removal test at Air Force Base in New England

Adoption of resin technology following PFAS removal test at Air Force Base in New England

Project highlights and product features Side-by-side PFAS removal testing of ECT2’s Sorbix A3F resin versus a typical carbon system was conducted at a New England air base The resin outperformed GAC on [...]

Full-scale treatment of 1,4-dioxane at fractured bedrock site

Full-scale treatment of 1,4-dioxane at fractured bedrock site

Project highlights and product features Full-scale application designed to treat and reinject 80 to 100 gallons of groundwater per minute System treats a mixture of groundwater extracted from a series of plume [...]

Mobile treatment of 1,4-dioxane at fractured bedrock site

Mobile treatment of 1,4-dioxane at fractured bedrock site

Project highlights and product features Mobile treatment of chlorinated solvents and 1,4-dioxane at fractured bedrock remediation site in Massachusetts First synthetic media application for 1,4-dioxane in Massachusetts, placed in service in 2012 [...]

Synthetic media treatment for 1,4-dioxane remediation site in Florida

Synthetic media treatment for 1,4-dioxane remediation site in Florida

Project highlights and product features Full-scale application designed to treat groundwater from a large footprint remediation project System treats a mixture of groundwater extracted from source area and edge of plume wells [...]

Treating chlorinated solvents in groundwater with synthetic adsorbents

Treating chlorinated solvents in groundwater with synthetic adsorbents

Project highlights and product features Installed by ECT2’s parent company, design treats 20 to 30 gpm continuously from near saturation concentrations to ND @ at 5 ppb System has been operating since [...]

Treating 1,4-dioxane impacted water supply for regional hospital

Treating 1,4-dioxane impacted water supply for regional hospital

Project highlights and product features Demonstrated ability to consistently treat 1,4-dioxane to less than 0.2 µg/L detection limits or lower, meeting all current and proposed treatment standards Consistent and predictable treatment, independent [...]

Synthetic media treatment of 1,4-dioxane from thermal remediation

Synthetic media treatment of 1,4-dioxane from thermal remediation

Project highlights and product features In the field beta test of Dow’s AMBERSORB product on critical application Full-scale application to treat groundwater from impacted soil associated with a large thermal remediation project [...]

Treating air emissions at a major automotive manufacturer

Treating air emissions at a major automotive manufacturer

Project highlights and product features Alternative vapor treatment approach for 105,000-SCFM plant exhaust related to vehicle painting operations Eliminated auxiliary fuel use for emission control, a major element of attaining year 2020 CO2 emission [...]

Process vent treatment at major Gulf coast chemical plant

Process vent treatment at major Gulf coast chemical plant

Project highlights and product features Compact, self-contained unit for process vent application treating influent of 30,000 ppm at 2SCFH Media capacity is renewable in place using steam, regenerating to a process receiver [...]

Air emissions treatment for vehicle/construction equipment manufacturer

Air emissions treatment for vehicle/construction equipment manufacturer

Project highlights and product features An alternative vapor treatment approach for up to 180,000 SCFM of plant exhaust from painting operations used for military vehicles and heavy civilian/military construction equipment Minimized auxiliary [...]