Ta itu med nya föroreningsproblem på rätt sätt

Tuffa utmaningar
kräver smarta
lösningar.

Industriellt avloppsvatten. PFAS-kontaminerat dricksvatten. Grundvatten. Dagvatten. Emission av flyktiga organiska föreningar i luft.

För att hantera de allt svårare problemen med nya föroreningar i vatten och i luft krävs resoluta åtgärder som är de svåra utmaningarna vuxna.

Det krävs dessutom smarta implementeringar som maximerar verkan, minimerar avfallet och minskar kostnaderna.

Vi hittar nya sätt att hantera föroreningsproblem.

På ECT2 kombinerar vi avancerad behandlingsteknik, mångårig praktisk erfarenhet och målmedveten strävan efter förbättring. Därmed kan vi leverera resultat, oavsett om din största utmaning är själva föroreningen, lokala restriktioner, överhängande deadlines, stor offentlig exponering – eller allt det ovannämnda.

  • Vi har behandlat miljarder liter vatten utan att överskrida några gränsvärden (och vi har data som bevisar det)
  • Det enda patenterade regenererbara jonbytarmassystemet för PFAS – en hållbar lösning med industriella muskler för PFAS-sanering som återanvänder behandlingsmediet och minskar avfallsmängden påtagligt
  • Modulära mobila enheter och containerbaserade system som erbjuder stor kapacitet på litet utrymme
  • Banbrytande teknik – utvecklad av vårt eget FoUlaboratorium
  • Ett engagemang för miljöansvar och hållbarhet, så att vi undviker att dagens åtgärder blir morgondagens miljöproblem

Var smart.
Var stark.
Var säker.

Med ECT2.

0
Billion Liters Treated
0%
On-time System Delivery