Situation

Vid Eielson Air Force Base nära Fairbanks, Alaska inträffade e˜ oplanerat utsläpp av över 100 kubikmeter avloppsva˜en som innehöll koncentrerat PFAS. Air Force Civil Engineer Center behövde e˜ system som kunde påvisas snabbt lösa det akuta problemet och eventuellt tillämpas på andra PFAS-utsläpp eller på avfallsva˜en från miljöundersökningar (IDW) som innehåller PFAS.

Utmaning

Ahtna Engineering gav ECT2 uppdraget a˜ leverera e˜ system som kan behandla volymen på över 100 kubikmeter PFAS-förorenat va˜en som samlats upp under utsläppet. Systemet skulle kunna transporteras med lastbil och vara tillräckligt anpassbart för a˜ kunna möta framtida va˜enreningskrav, av okänd natur. Den behandlade utsläppsplatsen var e˜ litet dike och åtgärden måste uppfylla de stränga kraven i Alaska Pollutant Discharge Elimination System (APDES) som föreskriver 70 biljondelar (ppt) totalt för PFOA + PFOS + PFNA + PFHxS + PFHpA + PFBS.

Lösning

T Series IDW Treatment System från ECT2 är konstruerat som e˜ transportabelt system baserat på företagets jonbytarmassor SORBIX™. Hela systemet installerades i en Conex-container i Maine och transporterades till Alaska. När ECT2-teamet anlände till platsen för a˜ installera systemet och assistera och utbilda det lokala teamet visade det sig a˜ tankarna där det PFAS-förorenade va˜net förvarades var mycket förorenade av en petroleumrest. ECT2-teamet samarbetade med lokal personal för a˜ utveckla en förbehandlingsstrategi som skulle skydda SORBIX-jonbytarna och samtidigt uppfylla Alaskas stränga miljökrav. Va˜enmängden på över 100 kubikmeter behandlades framgångsrikt för a˜ uppfylla APDES-kraven och kunden har sedan fortsa˜ a˜ använda systemet för a˜ hantera PFAS-problem med andra förorenade källor inom flygbasen, inklusive avfallsva˜en från miljöundersökningar.