Situation

Hösten 2018 genomförde Michigan Department of Environment, Great Lakes, and Energy (EGLE) ett delstatsövergripande provtagningsprogram för den offentliga vattenförsörjningen. Proven vid Robinson Elementary School i Grand Haven, Ottawa County, Michigan togs i september och resultaten kom i slutet av oktober. Skolans dricksvatten visade sig ha en halt PFOS och PFOA över 70 ppt (biljondelar). Skolan beslutade att omedelbart sluta använda brunnsvatten och i stället använda flaskvatten för att dricka och laga mat. Flaskvatten blir snabbt en stor kostnad och skolan var tvungen att hitta en lösning på problemet med förorenat vatten.

Utmaning

En snabb och beprövad lösning krävdes för att ge skolan pålitlig tillgång till säkert dricksvatten. Robinson Schools anlitade konsultföretaget FTCH som i sin tur bad ECT2 om ett anbud på ett inloppsreningssystem baserat på granulärt aktivt kol (GAC). Ett GAC-system som skulle fylla uppgiften visade sig bli mycket större än det tillgängliga utrymmet medgav. Lösningen blev ett toppmodernt jonbytarsystem som använder ECT2:s PFAS-behandlingssystem SORBIX™ L-Series, baserat på jonbytarmassan (IEX) SORBIX PURE. PFAS-behandlingssystemet i L-serien skulle inte bara få plats i det begränsade utrymmet, utan kom även att bli avsevärt billigare än det ursprungligen föreslagna GAC-systemet. Utrymmesfrågan gick alltså att lösa, men till denna kom att IEX-tekniken aldrig tidigare hade godkänts för användning i allmänna vattensystem i Michigan.

Lösning

ECT2 hade ett nära samarbete med FTCH för att ta fram all information som Michigan Department of Environment, Great Lakes and Energy (EGLE) krävde för godkännandeprocessen. Systemet monterades i ECT2:s centrala anläggning i Maine, USA, förpackades och levererades till Robinson School för installation i mitten av december 2019. ECT2 valde modell 24P för att uppfylla skolans vattenbehov på 130–170 liter per minut. Detta system fick delstatens Michigans första tillstånd för PFAS-rening med IEX i offentliga anläggningar andra än bostadsområden. Ett av kraven från EGLE krav var 4 efter varandra följande godkända vattenprov efter igångkörning, innan systemet sätts i skarp drift. De första tre proverna levererade resultat under detekteringsgränsen innan skolan stängdes enligt Michigans riktlinjer för förebyggande av COVID-19.