Snabb tag mot tuffa utmaningar

Portland, Maine, USA. (11 mars 2021) – Efter att ha tillkännagett Emerging Compounds Treatment Technologies, Inc.:s (”ECT2”) europeiska närvaro i Sverige och Tyskland i slutet av 2020, fick vårt team snabbt ta itu med att öka medvetenheten om PFAS-föroreningar. Specifikt gällde det att utbilda vattenreningsindustrin om de hållbara, regenererbara jonbytarbaserade lösningar som finns tillgängliga för avskiljning av PFAS. Med ett brett utbud av behandlingssystem som kan tillämpas på dricksvatten, grundvatten, ytvatten med mera, kan ECT2 uppfylla både kortsiktiga och långsiktiga behov med permanenta, modulära och mobila enheter.

I oktober 2020 hade ECT2 två pilotstudier i drift i Sverige. Det kommunala dricksvattenföretaget Gästrike Vatten AB i Gävle beställde ett pilotprojekt för att hantera oron kring PFAS-koncentrationerna i en kommunal dricksvattentäkt i Valboåsen. Även om de nuvarande PFAS-nivåerna ligger under Livsmedelsverkets åtgärdsgräns ville Gästrikevatten ligga steget före genom att sänka de acceptabla nivåerna ytterligare och garantera säkert dricksvatten för alla. Innan man satsade på ett fullskaligt system ville Gästrike Vatten testa olika saneringstekniker för att bestämma den optimala responsen för deras behov.

Baserat på vår långa erfarenhet inom det växande föroreningsområdet – särskilt PFAS – och fokus på att välja smarta lösningar på svåra problem valde Gästrike Vatten att samarbeta med ECT2 för att utvärdera situationen och hitta rimliga lösningar. – Pilotsystem från ECT2 har tagits i drift över hela världen och ger intressenter möjlighet att se hur olika avskiljningstekniker fungerar och hur kostnadseffektiva de är när det gäller att ta bort föroreningar, säger Jeff Lewis, ECT2:s vd i Sverige. Vi kommer att utvärdera pilotsystemet under en viss tid. Sedan bestämmer kunden hur man vill gå vidare i lokalsamhällets bästa intresse, sett till såväl folkhälsa som ekonomi.

Pilotsystemet jämför granulärt aktivt kol (GAC) med ECT2:s jonbytarmassa SORBIX PURE. Dessa syntetiska jonbytare har visat sig vara 13 gånger effektivare än GAC när det gäller att avskilja PFAS, och initiala resultat i Gävle bekräftar detta. SORBIX PURE är den effektivaste tekniken på marknaden för att avskilja PFAS-föreningar, inklusive lång- och kortkedjiga molekyler. Hittills har pilotanläggningen behandlat över 45 000 liter vatten med SORBIX PURE utan att släppa igenom föroreningar, medan både PFOA och PFOS har hittats i det GAC-behandlade vattnet efter behandling av bara 20 000 liter.

Under de senaste fem åren har ECT2 behandlat över 6 miljarder liter PFAS-förorenat vatten runt om i världen Vårt interna FoU-labb fortsätter att utveckla ledande teknik som eliminerar PFAS från vatten, samtidigt som tekniken erbjuder olika industrier en hållbar och beprövad saneringslösning. Med fler än 35 PFAS-behandlingssystem installerade eller under byggnad världen över fortsätter ECT2 att arbeta för att tillhandahålla fältbeprövade saneringslösningar som redan idag är vuxna morgondagens miljöutmaningar.

För att läsa mer om denna pilotstudie, se artikeln från SVT som finns här.

Om ECT2

Emerging Compounds Treatment Technologies, Inc., ett företag inom Montrose Environmental Group, är en ledande leverantör av ny teknik för att avskilja svårhanterliga föroreningar från vatten och ånga med hjälp av en egenutvecklad, kostnadseffektiv metod som utnyttjar egenskaperna hos syntetiska jonbytare för att effektivt avlägsna analyter, med regenerering på plats. Med framgångsrika tillämpningar i drift över hela världen för föroreningar som 1,4-dioxan samt per- och polyfluoralkylsubstanser (”PFAS”) i vatten har ECT2:s system uppnått branschledande tillgänglighet och levererar föroreningsavskiljning som överträffar fastställda gränser. Tack vare denna avancerade teknik har ECT2 varit en ledande aktör inom PFAS-behandling sedan 2017. För mer information, besök www.www.ect2.com.

###