Ontwatering van bouwterreinen

De strengere normen een stap vóór blijven

Bij veel ontwateringsprocessen op bouwterreinen bevat het verzamelde water de verwachte verontreinigen die worden veroorzaakt door een brownfield-herontwikkelingsproject of die in de ontwateringsstroom terecht zijn gekomen vanuit een aangrenzende verontreinigde locatie. Dit water moet gezuiverd worden voordat het wordt geloosd. Nieuwe verontreinigingen zoals PFAS, 1,4-dioxaan en speciale VOS kunnen deel uitmaken van deze ontwateringsstroom. In de VS heeft de milieubeschermingsdienst het proces in gang gezet om als onderdeel van het PFAS-actieplan PFOA en PFOS als CERCLA-gevaarlijke stoffen te bestempelen, en veel staten hebben vooruitgang geboekt bij het vaststellen van maximale concentratielimieten voor PFAS-verbindingen. In Australië en Nieuw-Zeeland bevat het nationale milieubeheerplan voor PFAS de richtlijnen voor het beheer van verontreinigd grond- en oppervlaktewater. Deze omvatten de gezondheidsrichtlijnen op basis van de voedselveiligheidsnormen en de ontwerpwaarden voor de kwaliteit van zoet en zeewater Gezien deze ontwikkelingen willen bouwbedrijven, landeigenaren en projecteigenaren het verzamelde water nu al zuiveren om aan de nieuwe normen te voldoen en mogelijke aansprakelijkheden te voorkomen.

Uitstekend inzicht in locatiespecifieke omstandigheden

ECT2 levert een volledig assortiment zuiveringsdiensten en -oplossingen voor de ontwatering van bouwterreinen, waaronder test- en pilotstudies, ontwerp en engineering van tijdelijke en modulaire systemen, installatie, beheer van bouwterreinen en contracten voor de opstart, inbedrijfstelling en bediening van systemen. We beschikken over een team van medewerkers met tientallen jaren ervaring in hydrogeologie, zuiveringsengineering en -design en projectmanagement. Dit resulteert in een uitstekend inzicht de locatiespecifieke omstandigheden die moeten worden aangepakt, zoals de grootte van het ontgravingsgebied, de doorlatendheid van de bodem, de grondwaterspiegel en het vereiste debiet, zodat aan alle prestatie- en vergunningsvereisten wordt voldaan. Sinds 2016 hebben we wereldwijd honderden systemen voor eenmalig gebruik en regenereerbare waterzuiveringssystemen geïnstalleerd die miljarden liters met PFAS verontreinigd water hebben gezuiverd.

Flexibele, snel inzetbare zuiveringssystemen

Onze zuiveringssystemen zijn perfect afgestemd op de vereisten van bouwterreinontwatering. Ze hebben kleine afmetingen, zijn snel inzetbaar en hebben een modulair ontwerp met flexibele componenten voor het aanpakken van allerlei verschillende concentraties en debieten. Ons T LC ontwateringssysteem voor bouwterreinen is transportabel en zuivert water met lage verontreinigingsconcentraties. Het is op korte termijn leverbaar, kan 24 uur per dag worden ingezet, wordt snel over het bouwterrein verplaatst en is geschikt voor geavanceerde voorbehandelingsconfiguraties.

More Information? > Contact Us Today!

Casestudys:

In juli 2020 ontstond er een transformatorbrand in een elektriciteitscentrale in de Verenigde Staten. Meer dan tien brandweerkorpsen hebben de brand na meerdere uren weten te bedwingen, maar daarbij kwam PFAS-houdend blusschuim in het milieu terecht.

Inhoud:

Het goede nieuws, volgens een nieuwe studie van het onafhankelijke Zweedse onderzoeksinstituut IVL, is dat het mogelijk is om PFAS op kosteneffectieve wijze uit water te verwijderen.