Van milieuonderzoek afgeleid afval

Een kostbare zaak voor potentieel aansprakelijke partijen

Van milieuonderzoek afgeleid afval (‘Investigation Derived Waste’ of IDW) is het verontreinigde water, het sediment, de bodem, de PBM en de materialen en oplosmiddelen die worden verzameld tijdens locatiebeoordelingen of periodieke bewakings- of bemonsteringsonderzoeken op langere termijn. Veel regelgevende instanties vereisen dat dit materiaal wordt verzameld en verwijderd. Meestal betekent dit dat het materiaal in vaten wordt gedeponeerd en naar een erkende afvalverwerkingsinstallatie wordt vervoerd, compleet met de vereiste tracering en documentatie. De kosten voor deze processen kunnen hoog oplopen. Potentieel aansprakelijke partijen maken zich zorgen dat zij de eventuele extra kosten van een onjuiste behandeling van dergelijk afval moeten betalen. Bovendien is het verstandig en vaak zelfs verplicht, om het afval tijdig te verwijderen. Veel bedrijven willen ook hun impact op het milieu verkleinen.

80 maal minder afval ter plaatse

Door de vloeibare afvalstroom ter plekke te zuiveren, levert ECT2 een economisch aantrekkelijke en milieuvriendelijkere service die de hoeveelheid PFAS-afval die moet worden afgevoerd aanzienlijk reduceert. Het gezuiverde water bevat namelijk PFAS-concentraties die aan de nationale limieten en andere regels voor drinkwater voldoen, zodat het ter plaatse kan worden geloosd.  Ons proces kan bijvoorbeeld 300 miljoen liter IDW-afvalwater verwerken en dat volume reduceren tot 3 liter vast afval dat verwijderd moet worden. Het maakt niet uit hoe groot of complex het project is, ECT2 beschikt over de expertise om elke projectfase goed af te leveren en te beheren. Denk hierbij aan het ontwerp en de constructie van het systeem, de waterzuivering en de afvalverwijdering.

Alomvattende mobiele systemen

Voorbeelden van onze flexibele systemen zijn de kleine mobiele eenheden die op vrachtwagens of aanhangers verplaatst kunnen worden om op verschillende locaties het water te zuiveren. Deze systemen zijn ontworpen om batches afvalwater te zuiveren en dus niet voor continu bedrijf. Hierdoor zijn ze zuinig in het gebruik, ongeacht of er duizenden of miljoenen liters water gezuiverd moeten worden. Veel pluimen bevatten verontreinigingen zoals petroleumproducten en VOS (naast PFAS). Daarom zijn onze IDW-waterzuiveringssystemen ontworpen voor de verwerking van combinaties van verontreinigingen. Ze bevatten kritieke bezinkings- en voorfiltratiecomponenten om zwevende deeltjes in het water te verzamelen voorafgaand aan de zuivering met onze bedrijfseigen SORBIX-harsen.

Meer informatie? > Neem contact met ons op!

Casestudy’s:

In juli 2020 ontstond er een transformatorbrand in een elektriciteitscentrale in de Verenigde Staten. Meer dan tien brandweerkorpsen hebben de brand na meerdere uren weten te bedwingen, maar daarbij kwam PFAS-houdend blusschuim in het milieu terecht.

Inhoud:

Het goede nieuws, volgens een nieuwe studie van het onafhankelijke Zweedse onderzoeksinstituut IVL, is dat het mogelijk is om PFAS op kosteneffectieve wijze uit water te verwijderen.