Afvanding i
Forbindelse med Byggeri

På Forkant med
Stadig Strengere Standarder

I afvandingsprocesserne på mange byggepladser kan det udpumpede vand indeholde forureningsstoffer, som er en forventet del af et genudviklingsprojekt på en tidligere bebygget grund, eller som blev er blevet trukket ind i afvandingsstrømmen fra en tilstødende forurenet grund, og som vil kræve behandling før udledning. Nye forureningsstoffer som PFAS, 1,4-dioxan og især VOC-er kan indgå som komponenter i denne afvandingsstrøm. I USA har EPA indledt processen med at udpege PFOA og PFOS som farlige stoffer i henhold til CERCLA som en del af PFAS-handlingsplanen, og mange stater har gjort fremskridt med at fastlægge grænseværdier (MCL) for PFAS-forbindelser. I Australien giver PFAS National Environmental Management Plan vejledning i håndteringen af forurenet grund- og overfladevand, herunder Food Standards i Australien og New Zealands sundhedsbaserede vejledende værdier samt begge landes retningslinjer for kvalitet i fersk- og havvand. Som reaktion på disse udviklinger søger byggeentreprenører, grundejere og projektejere at sikre, at udpumpet vand renses for at overholde de nye standarder, selv før de fastlægges, for at undgå potentielle lovmæssige forpligtelser.

Fremragende Indsigt i
Stedspecifikke Forhold

ECT2 tilbyder et komplet udbud af behandlingstjenester og løsninger til afvanding fra byggeri, herunder laboratorie- og pilotstudier, systemdesign og konstruktion af midlertidige og modulære systemer, installation, byggeledelse, opstart og idriftsættelse samt løbende driftsaftaler. Vi har et team af medarbejdere med årtiers erfaring inden for hydrogeologi samt saneringsteknik og design, hvilket sammen med vores driftserfaring giver en enestående indsigt i stedspecifikke forhold, der skal tages hensyn til såsom udgravningsarealets størrelse, jordens permeabilitet, vandspejlets niveau og den nødvendige strømningshastighed, hvilket sikrer, at kravene til ydeevne og tilladelser overholdes. Siden 2016 har vi implementeret hundredvis af engangs- og genanvendelige vandbehandlingssystemer verden over, der har behandlet flere milliarder liter af PFAS-forurenet vand.

Fleksible Behandlingssystemer
Til Hurtig Indsats

Vores behandlingssystemer er godt afstemt til kravene til afvanding fra byggeri, med begrænset behov for plads, hurtig indsættelse, modulært design, tilpasningsdygtige komponenter og fleksibilitet til at håndtere en lang række koncentrationer og strømningshastigheder. Især vores byggeafvandingssystem T LC, som er en transportabel beholderbaseret enhed til behandling af vand med lave koncentrationer af forurenende stoffer. Produktet er kendetegnet ved korte gennemløbstider og drift døgnet rundt. Enheden er nem at flytte rundt på byggepladsen og tilbyder avancerede konfigurationer til forbehandling.

Meer informatie? > Neem contact met ons op!

Casestudier:

Indhold: