Oppervlaktewaterzuivering

Ecologische overwegingen leiden tot waterzuivering

Het verwijderen van verontreinigingen uit water is nodig voor het zuiveren van drinkwater, het saneren van industriële verontreinigingen en het verwijderen van natuurlijk voorkomende verontreinigingen. Ecologische overwegingen zijn vaak de drijvende kracht achter de zuivering van oppervlaktewater, aangezien vervuilers verplicht zijn om de risico’s voor flora, fauna en mensen te evalueren. De Australische en Nieuw-Zeelandse richtlijnen voor de kwaliteit van zoet en zeewater hebben een ontwerprichtlijnwaarde van  0,23 ng/l PFOS en 19 µg/l PFOA vastgesteld voor de bescherming van 99% van alle flora en fauna. Binnen het kader van het PFAS-actieplan onderzoekt de Amerikaanse milieubeschermingsdienst of sectie 304(a) van de Clean Water Act kan worden gebruikt om vast te stellen of PFAS uit een waterlichaam moeten worden verwijderd. Het doel is om zowel PFOA als PFOS te reguleren conform de Safe Drinking Water Act. Daarom is het proces in gang gezet om PFOA en PFOS als CERCLA-gevaarlijke stoffen te bestempelen. Bovendien heeft de Amerikaanse milieubeschermingsdienst momenteel de wettelijke bevoegdheid om te eisen dat personen die PFAS-verontreiniging hebben veroorzaakt of daaraan hebben bijgedragen, maatregelen treffen als er sprake is van een aanzienlijk risico voor de volksgezondheid.

Uitstekend inzicht in oppervlaktewater-uitdagingen

ECT2 biedt een volledig scala aan producten en diensten voor de zuivering van verontreinigd oppervlaktewater, waaronder test- en pilotstudies, ontwerp en engineering, tijdelijke of permanente systemen, installatie, beheer van bouwterreinen en contracten voor de opstart, inbedrijfstelling en bediening van systemen. We beschikken over een team van medewerkers met tientallen jaren ervaring in technisch systeemontwerp. Onze operationele ervaring geeft ons een uitstekend inzicht in de ontwerpproblemen die we bij elk oppervlaktewaterproject kunnen verwachten. Onze zuiveringsinstallatie voor het oppervlaktewater van de vliegbasis Williamtown is sinds juli 2017 in bedrijf. Onze aanpak van de uitdagende chemische samenstelling van het inloopwater, de voorbehandelingseisen, de verwerking van vaste stoffen en het gegevensbeheer voor dit project was van cruciaal belang voor het succes van dit zuiveringssysteem. Eind september 2020 waren meer dan 375 miljoen liter water gezuiverd zonder overschrijding van de verontreinigingslimieten.

Waterzuivering in allerlei omstandigheden

De zuivering van oppervlaktewater gaat gepaard met technische uitdagingen die anders zijn dan bij de zuivering van grondwater. Het debiet van het oppervlaktewater is erg afhankelijk van het weer en het jaargetijde. Ook de kwaliteit van het inloopwater kan aanzienlijk variëren. Ontwerpers en beheerders van zuiveringssystemen moeten daarom rekening houden met deze grote schommelingen. ECT2 heeft verschillende producten die bij uitstek geschikt zijn voor de zuivering van oppervlaktewater, met name de M-serie die bestaat uit eenvoudig inzetbare, modulaire zuiveringssystemen. Als de chemische samenstelling van het water bekend is, kunnen deze systemen binnen enkele dagen in bedrijf worden gesteld. De M-serie omvat de benodigde voorbehandelingsfunctionaliteit, is geschikt voor het gebruik van SORBIX PURE- of SORBIX RePURE-harsen en is verkrijgbaar in modellen van 3, 6, 12 en 12+ l/sec.

More Information? > Contact Us Today!

Casestudys:

Snelle zuivering van A3F-schuim na een brand

In juli 2020 ontstond er een transformatorbrand in een elektriciteitscentrale in de Verenigde Staten. Meer dan tien brandweerkorpsen hebben de brand na meerdere uren weten te bedwingen, maar daarbij kwam PFAS-houdend blusschuim in het milieu terecht.

Inhoud: