Water met PFAS-verontreinigen zuiveren

Diverse standaard en aangepaste systemen

ECT2 levert diverse zuiveringsinstallaties voor grondwater, drinkwater, oppervlaktewater, afvalwater, ontwatering van bouwterreinen en van milieuonderzoek afgeleid afval (‘Investigation Derived Waste’ of IDW). Voorbeelden zijn mobiele installaties voor waterzuiveringsactiviteiten op korte termijn, modulaire systemen voor snelle, kant-en-klare installaties en opstartprojecten, en speciaal ontworpen systemen om aan de behoeften van klanten te voldoen. Denk hierbij aan aanvulling, opwaardering of vervanging van bestaande op koolstof gebaseerde zuiveringsinstallaties, aanvullende zuivering voor bestaande voorzieningen die momenteel geen PFAS aanpakken en zuiveringssystemen die aan locatiespecifieke vereisten moeten voldoen.

PILOT PS-SERIE
SORBIX™ L-SERIE
SORBIX™ H-SERIE
SORBIX™ M-SERIE
SORBIX™ T-SERIE
SORBIX™ R-SERIE
Foam-X

PFAS-chemicaliën zijn overal aanwezig

PFAS zijn allerlei verschillende synthetische chemische stoffen, waaronder PFOA, PFOS, GenX-chemicaliën en mogelijk meer dan 4000 andere verbindingen die sinds de jaren 1940 wereldwijd in verschillende industrieën geproduceerd en gebruikt worden. PFAS worden gebruik voor een breed scala aan consumentenproducten en industriële processen, zoals blusschuim, chemische verwerkingsprocessen, de bouw, lucht- en ruimtevaart, elektronica, halfgeleiders en de automotive industrie, vlek- en waterbestendige coatings, voedselverpakking, verschillende soorten was en reinigingsmiddelen. Vanwege hun sterke koolstof-fluorverbindingen kunnen veel PFAS zeer persistent zijn in het milieu met een degradatieperiode van jaren, decennia of zelfs langer. De meeste mensen in de Verenigde Staten zijn blootgesteld aan deze moleculen en er zijn aanwijzingen dat een langdurige blootstelling aan bepaalde PFAS boven een bepaald niveau nadelige gevolgen kan hebben voor de gezondheid, zoals voor de menselijke ontwikkeling, de lever, het immuunsysteem, de schildklier en kanker. Daarom is de karakterisering, regulering en zuivering van PFAS voor regelgevende instanties over de hele wereld een belangrijk aandachtspunt geworden.

Waterzuivering die 13 maal effectiever is

De toepassing van SORBIX™ PURE ionenuitwisselingsharsen voor eenmalig gebruik van ECT2 voor het verwijderen van PFAS uit verontreinigd water heeft verschillende voordelen vergeleken met andere methoden, zoals GAC of omgekeerde osmosefiltratie. Deze synthetische harsen hebben een neutrale, hydrofobe structuur met divinylbenzeen-kruisverbindingen en positief geladen uitwisselingslocaties. In wezen zijn het adsorptiemiddelen die ionen uitwisselen. De hydrofobe koolstof-fluorstaart van een typische PFAS-molecule adsorbeert aan de hydrofobe structuur en kruisverbindingen van de hars, en de negatief geladen kop van de PFAS-molecule wordt aangetrokken door de positief geladen ionenuitwisselingslocatie van de hars. Deze combinatie van adsorptie en ionenuitwisseling zorgt voor een PFAS-verwijderingscapaciteit die 13 maal effectiever is dan andere technologieën. SORBIX PURE is momenteel de meest efficiënte technologie voor het verwijderen van PFAS-verbindingen, inclusief moleculen met een korte keten.

Tot 99% minder afvalproductie

SORBIX™ RePURE is een gepatenteerde technologie die mogelijk wordt gemaakt door een speciaal ontwikkelde regeneratievloeistof waarmee de met PFAS verzadigde hars ter plaatse geregenereerd en hergebruikt kan worden. Na de regeneratie van SORBIX RePURE wordt de met PFAS beladen regeneratievloeistof verwerkt met gebruik van het distillatie- en SuperLoading™-proces van ECT2, waardoor de afvalproductie aanzienlijk wordt gereduceerd. De capaciteit van SORBIX RePURE is ongeveer 10 maal groter dan GAC. Dit middel is ideaal wanneer het vervangen van hars te duur is, zoals bij lange-termijn installaties, saneringsputten in brongebieden, lozingen of lekkages met een hoge concentratie, water met complexe verontreinigingen of als het beheer van PFAS met een korte keten of PFAS-precursoren belangrijk is.

67% kleiner
zuiveringssysteem

De superieure PFAS-bindingscapaciteit van de SORBIX-hars in combinatie met de snelle kinetiek van de bindingsreactie zorgt ervoor dat het middel langer meegaat en minder vaak vervangen hoeft te worden. Deze zuiveringssystemen zijn aanzienlijk kleiner dan de systemen die gebruikmaken van koolstof, schuim- of ozonfractionering.

50% lagere levenscycluskosten

Analyse van de contante waarde gedurende twintig jaar (USD)

Drinkwaterzuiveringsinstallatie, 4500 l/m

Behandelingsmethode

Kapitaalkosten

Jaarlijkse bedrijfskosten

Contante waardekosten

Kostenreductie

GAC $2,140,000 $304,000 $6,271,000
Resin $1,090,500 $99,300 $3,173,000 50%

Het kleinere systeem, de minder frequente productvervanging, het lagere energieverbruik en de gereduceerde afvalproductie dragen allemaal bij aan een lagere kapitaalinvestering en lagere jaarlijkse gebruikskosten. De analyses van de contante waarde gedurende een periode van twintig jaar in de haalbaarheidsstudies van derden wijzen uit dat de levenscycluskosten van de SORBIX-zuiveringssystemen tot 50% lager zijn dan die van concurrerende technologieën.

Casestudys:

Snelle zuivering van A3F-schuim na een brand

In juli 2020 ontstond er een transformatorbrand in een elektriciteitscentrale in de Verenigde Staten. Meer dan tien brandweerkorpsen hebben de brand na meerdere uren weten te bedwingen, maar daarbij kwam PFAS-houdend blusschuim in het milieu terecht.

Inhoud: