Grondwaterzuivering

Actieplannen en initiatieven voor de wet- en regelgeving

Het water in waterhoudende grondlagen kan op verschillende manieren verontreinigd raken met PFAS, waaronder het historische gebruik van producten die PFAS bevatten, zoals waterig filmvormend schuim (A3F), gemorste producten die PFAS bevatten, lekkage van PFAS uit percolatiewater op stortplaatsen en het vrijkomen van PFAS uit fabrieken die PFAS in hun processen gebruiken. De milieuautoriteiten over de hele wereld hebben regels, richtlijnen, actieplannen en andere beheersinitiatieven opgesteld om mogelijke risico’s voor de volksgezondheid en het milieu als gevolg van met PFAS verontreinigd grondwater aan te pakken. De Amerikaanse milieubeschermingsdienst heeft het proces in gang gezet om PFOA en PFOS als gevaarlijke stoffen aan te merken, waardoor de toepassing van CERCLA (Comprehensive Environmental Response Compensation, and Liability Act) nu ook verontreinigingen aanpakt op basis van het principe dat de vervuiler betaalt. De milieubeschermingsdienst is nu al bevoegd om in te grijpen als er sprake is van een dreigend, groot gevaar voor de volksgezondheid. Evenzo passen Australische regelgevende instanties het voorzorgsbeginsel toe bij bedreigingen voor de menselijke gezondheid of dreigende ernstige of onomkeerbare milieuschade, waarbij ook het beginsel wordt gehanteerd dat de vervuiler betaalt.

Sanering van nieuwe verontreinigingen sinds 1993

ECT2 biedt een volledig scala aan producten en diensten voor de zuivering van verontreinigd grondwater, waaronder test- en pilotstudies, ontwerp en engineering, tijdelijke systemen, permanente systemen, installatie, beheer van bouwterreinen en contracten voor de opstart, inbedrijfstelling en bediening van systemen. We beschikken over een team van medewerkers met tientallen jaren ervaring in hydrogeologie, saneringsonderzoek en procestechniek en -ontwerp. Onze operationele ervaring geeft ons een uitstekend inzicht in de ontwerpproblemen die we bij elk grondwaterproject kunnen verwachten. Sinds 2013 hebben we wereldwijd honderden systemen voor eenmalig gebruik en regenereerbare zuiveringssystemen toegepast die miljarden liters met PFAS verontreinigd water hebben gezuiverd. Voorbeelden daarvan zijn vijf SORBIX RePURE grondwaterzuiveringssystemen in Australië en een groot SORBIX RePURE regenereerbaar zuiveringssysteem op de voormalige vliegbasis Pease in Portsmouth, New Hampshire in de VS. We hebben ook systemen in fabrieken in diverse Amerikaanse staten geïnstalleerd voor de zuivering van gechloreerde VOS en 1,4-dioxaan in grondwater.

Zuivering tot een nagenoeg ondetecteerbaar niveau

De verontreinigingsconcentraties op grondwatersaneringslocaties zijn vaak erg hoog en de zuiveringssystemen moeten deze concentraties meestal terugbrengen tot niveaus die aan de drinkwatercriteria voldoen. Daarnaast is beheersing van de pluim buiten het gebied een belangrijk onderdeel van de saneringsstrategie, samen met de zuivering van andere verontreinigingen die aanwezig kunnen zijn in met PFAS verontreinigd grondwater. ECT2 biedt twee PFAS-zuiveringsopties om zo goed mogelijk aan de projectvereisten te voldoen. Voor PFAS-concentraties in het ng/l-bereik (ppt) hebben onze producten met onze SORBIX PURE ionenwisselaarharsen voor eenmalig gebruik een 15 maal grotere capaciteit dan GAC-systemen en een voetafdruk die maar half zo groot is. Voor PFAS-concentraties van 10 ppb of meer levert ons gepatenteerde SORBIX RePURE regenereerbare ionenwisselaarsysteem de beste prestaties met de minste hoeveelheid afval op de markt. Beide harsen kunnen in onze serie M-producten worden gebruikt die op efficiënte wijze in CONEX-containers zijn verpakt voor het saneren van grondwater. De kant-en-klare systemen uit de serie M-producten, die speciaal zijn ontwikkeld voor projecten met een grote tijdsdruk, worden gebruiksklaar op locatie aangeleverd, nadat ze zijn aangesloten op de nutsvoorzieningen en de verontreinigde waterbron.

Meer informatie? > Neem contact met ons op!

Casestudy’s:

Snelle zuivering van A3F-schuim na een brand

In juli 2020 ontstond er een transformatorbrand in een elektriciteitscentrale in de Verenigde Staten. Meer dan tien brandweerkorpsen hebben de brand na meerdere uren weten te bedwingen, maar daarbij kwam PFAS-houdend blusschuim in het milieu terecht.

Inhoud: