Afvalwaterzuivering

Veranderende richtlijnen en normen voor afvalwater

Nagenoeg elk bedrijf dat afvalwater loost, hetzij op een riool of rechtstreeks in het milieu, dient dit water te zuiveren om aan de lozingsvoorschriften te voldoen of aan de limieten die in hun lozingsvergunning staan vermeld. Bovendien kijken rioleringsdistricten nu naar de verwijdering van specifieke nieuwe verbindingen, waaronder PFAS, voordat ze het gezuiverde afvalwater in het milieu lozen. Via het planningsproces van de US Clean Water Act Effluent Guidelines heeft de milieubeschermingsdienst informatie over de lozing van PFAS in oppervlaktewater geanalyseerd om industriële bronnen te identificeren die mogelijk onder de nationale wet- en regelgeving inzake afvalwater dienen te vallen. Aangezien PFOA en PFOS als onderdeel van het Amerikaanse PFAS-actieplan als gevaarlijke stoffen zullen worden bestempeld en het feit dat veel staten momenteel bezig zijn om maximale concentratielimieten voor PFAS-verbindingen vast te stellen, willen bedrijven in sommige industrieën hun afvalwater nu al zuiveren om aan de nieuwe normen te voldoen en zodoende mogelijke aansprakelijkheden en rechtszaken voorkomen.

Oplossingen voor unieke afvalwateruitdagingen

ECT2 levert een volledig assortiment producten en diensten voor de zuivering van afvalwater, waaronder test- en pilotstudies, ontwerp en engineering van tijdelijke en permanente systemen, installatie, beheer van bouwterreinen en contracten voor de opstart, inbedrijfstelling en bediening van systemen. De PFAS-verbindingen moeten worden gezuiverd conform de lage lozingsnormen tot in het ppt-bereik of lager. Afvalwater bevat verschillende concentraties van ionen en verbindingen waarmee rekening moet worden gehouden bij het ontwerp van een goed en effectief zuiveringssysteem. ECT2 heeft ervaring met de zuivering van nieuwe verontreinigingen in verschillende soorten afvalwater. Ons laboratorium heeft de expertise om uw afvalwater te analyseren en de meest effectieve zuiveringsoplossing te bepalen. Onze zuiveringssystemen zijn efficiënter, vereisen minder ruimte en hebben aanzienlijk lagere gebruikskosten dan traditionele systemen.

More Information? > Contact Us Today!

Casestudys:

In juli 2020 ontstond er een transformatorbrand in een elektriciteitscentrale in de Verenigde Staten. Meer dan tien brandweerkorpsen hebben de brand na meerdere uren weten te bedwingen, maar daarbij kwam PFAS-houdend blusschuim in het milieu terecht.

Inhoud:

Het goede nieuws, volgens een nieuwe studie van het onafhankelijke Zweedse onderzoeksinstituut IVL, is dat het mogelijk is om PFAS op kosteneffectieve wijze uit water te verwijderen.