Drinkwaterzuivering

Strengere normen voor
naleving van de wet- en regelgeving

De wet- en regelgeving voor drinkwater verschilt in elk land. Conform de Amerikaanse Safe Drinking Water Act (SDWA) controleert de Amerikaanse milieubeschermingsdienst meer dan 90 drinkwaterverontreinigingen en stelt afdwingbare maximale verontreinigingsniveaus vast. In de VS zijn bij 1,3% van de openbare watersystemen PFOA- en PFOS-concentraties aangetroffen die samen hoger zijn dan de gezondheidslimiet van 70 ppt van de FDA. Als onderdeel van het PFAS-actieplan stelt de milieubeschermingsdienst voor dat zowel PFOA als PFOS onder de SDWA vallen. Evenzo heeft de organisatie voor voedingsnormen in Australia en Nieuw-Zeeland gezondheidslimieten voor PFOS+PFHxS en PFOA in drinkwater van respectievelijk 70 en 560 ppt vastgesteld. Deze limieten zijn overgenomen in de Australische drinkwaterrichtlijnen van de nationale gezondheidsministeries, lokale gezondheidsorganisatie en waterbedrijven. Gezien de steeds strengere regels en de steeds gevoeligere technologieën voor het detecteren van nieuwe verontreinigingen, installeren gemeenten, nutsbedrijven, leveranciers van gebotteld water, verantwoordelijke partijen en individuele eigenaren van waterputten steeds vaker zuiveringssystemen om PFAS en andere nieuwe verontreinigingen uit het drinkwater te verwijderen.

Miljarden Liters
Gezuiverd Sinds 2013

ECT2 heeft wereldwijde ervaring in samenwerkingsverbanden met partijen die verantwoordelijk zijn voor lozingen, overheidsinstanties en nutsbedrijven om de blootstelling aan PFAS en andere nieuwe verontreinigingen in drinkwater te reduceren via de installatie van zuiveringssystemen die zijn aangesloten op openbare watersystemen of toegangspuntfilteringsystemen (POET). ECT2 biedt een volledig scala aan diensten voor de implementatie van drinkwaterzuiveringssystemen, waaronder test- en pilotstudies, ontwerp en engineering, tijdelijke systemen, permanente systemen, installatie, beheer van bouwterreinen en contracten voor de opstart, inbedrijfstelling en bediening van systemen. Dankzij on zeer ervaren technische team beschikken we over de expertise om bronomstandigheden te evalueren in combinatie met de verwachte resultaten om de best mogelijke oplossingen voor drinkwateruitdagingen te ontwikkelen. We hebben gemeentelijke zuiveringsinstallaties met een ontwerpdebiet van meer dan 3700 l/min in werking of in aanbouw in de VS en in Australië. Momenteel wordt een systeem van 750 l/m in Katherine, Australië gebruikt. We hebben ook meer dan 200 POET-systemen in diverse scholen in de VS geïnstalleerd voor de filtering van water op de toegangspunten.

Meer informatie? > Neem contact met ons op!

Casestudy’s:

Snelle zuivering van A3F-schuim na een brand

In juli 2020 ontstond er een transformatorbrand in een elektriciteitscentrale in de Verenigde Staten. Meer dan tien brandweerkorpsen hebben de brand na meerdere uren weten te bedwingen, maar daarbij kwam PFAS-houdend blusschuim in het milieu terecht.

Inhoud: