Om Os

Når det bliver
hårdt,
bliver vi smarte.

ECT2, en virksomhed i Montrose Environmental Group, er en førende leverandør af teknologiløsninger til fjernelse af vanskelige forureningsstoffer fra vand og damp ved hjælp af en egenudviklet, omkostningseffektiv tilgang, som udnytter egenskaberne i kunstharpiks til at muliggøre en effektiv fjernelse af analytter og gendannelse på stedet.

Vores navn står for Emerging Compound Treatment Technologies, fordi vi fra begyndelsen har været engagerede i at finde nye og bedre måder at imødegå nye og foruroligende forureningskilder.

Med vellykkede indsatser rundt omkring i verden mod vand- og dampforurening – heriblandt per- og polyfluoralkylforbindelser (PFAS), 1,4-dioxan og især flygtige organiske forbindelser (VOC-er) – har ECT2’s systemer opnået brancheførende oppetid og har leveret fjernelse af forurening til koncentrationer langt under lovpligtige og kundespecificerede grænseværdier.

  • Over 10 milliarder liter vand behandlet
  • Over 350 PFAS-systemer installeret eller under opførelse i hele verden siden 2016
  • PFAS fjernet, som ellers ville have forurenet en mængde på større med 150 olympiske svømmebassiner
  • Over 200 systemer med behandling ved indgangssted i drift
  • 100 % punktlig systemleverance

Hjerne + Kraft

Kapacitet

ECT2 tilbyder et komplet udbud af tjenester til forståelse og håndtering af indvirkningen fra forurening i luft og vand.

Forskning og Udvikling

ECT2’s dedikerede forsknings- og udviklingsteam fokuserer på udvikling af førende løsninger til nye forureningskilder, som frembringer væsentligt mindre spild. Med to patenterede teknologier og et yderligere patent under behandling stræber vores team konstant efter de mest virksomme, økonomiske og bæredygtige løsninger på disse komplekse problemer, og vores testlaboratorium med integreret analysekapacitet har udført over 800 skalerede forundersøgelser med over 80 slags medier. Lad os samarbejde om at teste jeres behandlingsudfordringer i laboratorie- eller pilotskala.

Design og Ingeniørarbejde

ECT2 prioriterer at forstå drivkræfterne bag hver kundes projekt, de specifikke forhold på hvert sted og de lovmæssige rammer, som gælder for hver projekt, hvilket gør os i stand til at designe virksomme og omkostningseffektive behandlingsløsninger til komplekse situation hver gang. Vores datadrevne proces har gentagne gange vist sig at optimere resultaterne, og vores egenudviklede løsninger kan tilpasses til at inkorporere medieblandinger, herunder ionbyttende harpiks og aktivt kulgranulat, omvendt osmose eller andre teknologier og løsninger. Vigtigst af alt integrerer vi sikkerhed i designforløbet, tidligt og ofte, og vi gennemgår vores planer grundigt med tilgangen sikkerhed-i-design.

Styring af Installering og Byggeri

Vi tror på, at sikkerheden i ethvert infrastrukturprojekt afhænger af en professionel projekt- og byggeledelse. Vores sikre, vellykkede tilgang har ført til en rekord på 100 % levering til tiden ved alle installationer, inklusive på fjerntliggende steder, på flyvepladser i drift, ved motorveje og inden for byggeriets rammer. Forberedelse og planlægning, herunder samspil med kundens personale på stedet, er nøgleelementer i vores sikkerhedsfokuserede tilgang til feltarbejde.

Opstart og Idriftsættelse

For at opfylde strenge kriterier for behandling af vand fortsætter vores fokus på kritisk projektstyring indtil idriftsættelsen med et robust sæt procedurer. Vores processer sikrer, at alle potentielle problemer med udstyr og infrastruktur identificeres og afbødes på kontrolleret vis, før vores behandlingsanlæg tages i brug – og vores projekter har opnået 100 % efterlevelse af kriterierne for spildevandsbehandling fra første dag for idriftsættelse.

Drift og Vedligeholdelse

Godt oplærte og effektivt ledede drifts- og vedligeholdelsesteams på arbejdsstedet er nøglen til ethvert projekts succes, og at have folk med de førende kompetencer involveret som kollegaer i et projekt tilføjer stor værdi for projektejerne. ECT2 leverer drifts- og vedligeholdelsestjenester for de fleste behandlingsløsninger, som vi har implementeret. I nogle tilfælde tilbyder vi fjernovervågning af processer, og i andre tilfælde leverer vi færdige driftstjenester på stedet. Uanset løsningen har kundetilfredshed i samklang med en perfekt efterlevelse af lovkrav gjort det muligt for os at fastholde 100 % af vores kontrakter for drift og vedligeholdelse.