Affald fra Undersøgelser

En Dyr Kekymring
For PRP‹er

Affald fra undersøgelser (IDW) er det forurenede vand, sediment og jord samt beskyttelsesudstyr, materialer og opløsningsmidler, der frembringes under en undersøgelse af en grund eller ved langsigtet periodisk overvågning eller udtagning af stikprøver. Mange tilsynsførende myndigheder kræver, at dette materiale indsamles og gennemgår en bortskaffelse, som typisk omfatter opsamling af det i tønder til senere forsendelse til et autoriseret affaldsanlæg sammen med udførelse af den påkrævede sporing og dokumentation. Omkostningen til disse processer kan være høj, og de potentielt ansvarlige parter står over for bekymringer om, at yderligere omkostninger som følge af uhensigtsmæssige håndtering af IDW kan ramme dem på et senere tidspunkt. Derudover er det klogt og ofte påkrævet at fjerne affaldet rettidigt, og mange firmaer søger at mindske deres miljøaftryk.

80 Gange Reduktion
Af Affald på Stedet

Ved at behandle den flydende affaldsstrøm på stedet tilbyder ECT2 en økonomisk attraktiv og mere miljøvenlig tilgang, der i stor målestok mindsker mængden af PFAS-affald, der skal fjernes, mens den producerer renset vand, der kan slippes ud på stedet, med PFAS-koncentrationer, der er under de nationale anbefalede sundhedsniveauer eller andre lovmæssige standarder for drikkevand. Vores processer kan for eksempel tage en million gallon (3,78 millioner liter) IDW-spildevand og nedbringe den volumen til 1 gallon (3,78 liter) massivt affald til bortskaffelse. Uanset størrelse eller kompleksitet har ECT2 ekspertisen til at levere og lede hvert trin i processen, herunder systemdesign og fremstilling, vandbehandling og bortskaffelse af affald.

Omfattende
Mobile Systemer

Vores tilgang til systemfremstilling er velegnet til implementering af små mobile enheder monteret på lastbiler eller påhængsvogne, som kan flyttes fra sted til sted for at levere rensning på stedet. Systemerne er udviklet til at køre i batch-tilstand, snarere end kontinuerligt, og de er økonomiske i drift, hvad enten behovet for behandling er tusinder eller millioner af liter. Fordi mange faner indeholder forurenende stoffer såsom olieprodukter og VOC-er (udover PFAS), designer vi vores IDW-vandbehandlingssystemer til at håndtere kombinationer af forurenende stoffer, og vores systemer indeholder kritiske bundfældnings- og forfiltreringskomponenter for at håndtere opslemmede faste stoffer i vandet før behandling med vores egenudviklede SORBIX-harpikser.

More Information? > Contact Us Today!

Casestudier:

Indhold: