Behandling af Spildevand

Udvikling af Retningslinjer og
Standarder for Spildevand

Enhver virksomhed, der udleder spildevand, uanset om det er til en kloak eller direkte i miljøet, kan have behov for behandling af vandet for at opfylde reglerne for udledning eller de grænseværdier, der er angivet i deres udledningstilladelse. Derudover ser de kloakansvarlige nu på at fjerne specifikke nye forbindelser, herunder PFAS, før de udleder deres behandlede spildevand i miljøet. Gennem planlægningsprocessen for US Clean Water Act Effluent Guidelines har EPA gennemgået oplysningerne om udledning af PFAS-overfladevand for at identificere industrielle kilder, der kan berettige yderligere undersøgelser for mulig regulering ved nationale retningslinjer og standarder for begrænsning af spildevand. Med påbegyndelsen af processen for at udpege PFOA og PFOS som farlige stoffer i henhold til CERCLA som del af EPA’s PFAS-handlingsplan søger virksomheder i nogle brancher og mange delstater, der er involveret i processen med at etablere MCL’er for PFAS-forbindelser, at behandle deres spildevand for at efterleve de nye standarder, selv før de er etableret, for at forhindre potentielle forpligtelser og sagsanlæg.

Løsninger på Unikke
Spildevandsudfordringer

ECT2 tilbyder et komplet udbud af produkter og tjenester inden for behandling af spildevand, herunder laboratorie- og pilotstudier, design og konstruktion af midlertidige og permanente systemer, installation, byggeledelse, opstart og idriftsættelse samt løbende driftsaftaler. PFAS-forbindelser skal behandles for at opnå de lave standarder for udledning, i størrelsen ppt eller lavere, og spildevand indeholder en række ioner og forbindelser på forskellige niveauer, som skal inddrages i overvejelserne om et veldesignet og effektivt system til behandling af spildevand. ECT2 har erfaring med behandling af nye forureningsstoffer under en række spildevandsforhold. Vores laboratorium har ekspertisen til at evaluere jeres unikke spildevands karakteristika og fastslå den mest virksomme behandlingssløsning. Vores behandlingssystemer er mere effektive, kræver mindre plads og har en væsentligt lavere livscyklusomkostning end traditionelle behandlingssystemer.

Meer informatie? > Neem contact met ons op!

Casestudier:

Indhold: