Behandling af Overfladevand

Økologiske Hensyn er
Drivkraften for Behandling

Fjernelse af forurenende stoffer fra enhver vandmasse kan være påkrævet af forskellige årsager, herunder rensning af drikkevand, udbedring af industriforurening og fjernelse af naturligt forekommende forurenende stoffer. Miljøhensyn er ofte drivkraften bag rensning af overfladevand, idet de, som forurener, er forpligtede til at vurdere risici mod flora, fauna og mennesker. Internationalt har Australiens og New Zealands retningslinjer for ferskvands- og havvandskvalitet fastlagt vejledende værdier for beskyttelse af 99 % af arterne på 0, 23ng/L PFOS og 19µg/L PFOA. I henhold til PFAS-handlingsplanen undersøger USA‹s miljømyndighed EPA udviklingen af afsnit 304(a) i Clean Water Act til brug ved afgørelse af, om et vandområde kræver PFAS-oprensning, og de foreslår at regulere både PFOA og PFOS under SDWA og har igangsat processen ved at udpege PFOA og PFOS som farlige stoffer under CERCLA. Ydermere er EPA aktuelt bemyndiget i henhold til CERCLA, SDWA og RCRA til at kræve, at personer som har forårsaget eller bidraget til PFAS-forurening skrider til handling, når der foreligger en overhængende og væsentlig trussel mod folkesundheden.

Fremragende Indsigt i Udfordringerne med Overfladevand

ECT2 tilbyder et komplet udbud af tjenester inden for behandling af forurenet overfladevand, herunder laboratorie- og pilotstudier, design og konstruktion af midlertidige eller permanente systemer, installation, byggeledelse, opstart og idriftsættelse samt løbende driftsaftaler. Vi har et team af medarbejdere med årtiers erfaring inden for systemopbygning og design, og vores driftserfaring giver enestående indsigt i de designudfordringer, der sandsynligvis vil opstå under ethvert projekt med overfladevand. Vores rensningsanlæg til overfladevand på RAAF flyvestationen i Williamtown har været i drift siden juli 2017, og vores tilgang til den udfordrende kemi i det indkommende vand, kravene til forbehandling, håndteringen af faste stoffer og datastyringen i projektet har været afgørende for dette rensningssystems succes, hvor der ved udgangen af september 2020 var blevet behandlet over 374 millioner liter uden overskridelse af kriterierne for renset vand.

Vandbehandling
Under Varierende Forhold

Behandling af overfladevand byder på tekniske udfordringer, som adskiller sig fra udvinding af grundvand. Overfladevands strømning kan variere meget afhængigt at vejr og årstid, og det indkommende vands kvalitet kan også variere betydeligt. Behandlingsanlæggets systemdesignere og operatører er nødt til at tage højde for de disse væsentlige udsving. ECT2 har flere produkter, som er perfekt egnede til behandling af overfladevand, især produkterne i M-serien, der består af modulære behandlingssystemer, der er nemme at sætte ind. Hvis vandkemien er godt karakteriseret, kan disse systemer sættes i drift i løbet af få dage. M-serien indeholder de nødvendige forbehandlingsfunktioner og er konfigureret til at bruge enten type SORBIX PURE eller type SORBIX RePURE harpiks. Den leveres i modellerne 50, 100, 200, & 200+ gpm (3, 6, 12, & 12+ L/sek).

Meer informatie? > Neem contact met ons op!

Casestudier:

Indhold: