Den Rette Måde at Håndtere Forureningsproblemer Under Udvikling

Hårde udfordringer
kræver intelligente
løsninger.

Industrielt spildevand. Drikkevand forurenet med PFAS. Grundvand. Regnvand. VOC-er i luftudledninger.

At reagere på fremkomsten af forureningskilder i vores vand og luft kræver robuste tilgange, som kan håndtere selv de sværeste udfordringer.

Det kræver også intelligent implementering, som maksimerer effektivitet, minimerer spild og mindsker omkostninger.

Vi finder på nye måder at håndtere forureningsproblemer.

Hos ECT2 kombinerer vi avanceret behandlingsteknologi, uovertruffen praktisk erfaring og ihærdig stræben efter kvalitet for at levere imponerende resultater, hvad enten jeres største udfordring er selve forureningen, begrænsninger på arbejdsstedet, tidspres, stor offentlig eksponering – eller alt det ovennævnte.

  • Milliarder af liter vand behandlet uden overskridelser (og data til at bakke det op)
  • Det eneste patenterede fornyelige ionbyttende harpikssystem til PFAS – en bæredygtig løsning med industriel styrke til udbedring af PFAS, som genanvender behandlingsmedier og betydeligt mindsker spild
  • Modulære mobile enheder og containerbaserede løsninger, som tilbyder fuld kapacitet på begrænset plads
  • Banebrydende teknologi udviklet af vores interne F&U-laboratorium
  • Vi er engagerede i miljøforvaltning og bæredygtighed, så vi kan undgå at gøre dagens udbedring til morgendagens miljøproblemer

Vær smart.
Vær stærk.
Vær sikker.

Med ECT2.

0
Milliarder Liter Behandlet
0%
Punktlig Systemleverance