Fantastiske nyheder: Vandrensning.com er blevet en del af ECT2

Vandrensning.com er blevet en del af ECT2, en Montrose Environmental Group-virksomhed. ECT2 er en amerikansk virksomhed der er ledende indenfor teknologi til rensning af miljøfremmede stoffer. ECT2 har specialiseret sig i rensning for PFAS og hjælper med succes kunder over hele verden med at fjerne disse forurenende stoffer.

Vi fortsætter som hidtil med at levere anlæg ud fra vores faciliteter i Slagelse, og vi vil fortsætte med at dele og anvende vores viden og ekspertise inden for vandbehandling med kunder i hele Skandinavien og resten af Europa – vi har nu bare et meget større netværk bag os.

Du er meget velkommen til at udforske ECT2 hjemmeside, for at se nogle af vores løsninger. Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at ringe direkte til mig på +45 22 11 72 26, eller mail tosvendsen@ect2.com.

Med venlig hilsen

Tore Svendsen, ECT2

Great news: Vandrensning is now part of ECT2

We are now part of ECT2, a Montrose Environmental Group company and global leader in technology for removing challenging contaminants from water and vapor. ECT2 specializes in difficult-to-treat PFAS and is successfully helping customers around the world to remove these contaminants to well below specified limits.

As part of ECT2, we will continue to operate at our office in Slagelse, Denmark, and we will continue to share and apply our deep knowledge and expertise in water treatment with customers throughout Scandinavia and the rest of Europe.

We invite you to explore the ECT2 website to view some of the solutions we can offer to address your business challenges. If you have any questions, please feel free to call me directly on +45 22 11 72 26, or email tosvendsen@ect2.com.

Best regards,

Tore Svendsen, ECT2