Behandling af Vand Forurenet med PFAS

Diverse Standard- og Brugerdefinerede Systemer

ECT2 tilbyder en række behandlingssystemer til anvendelse inden for grundvand, drikkevand, overfladevand, spildevand, afvanding ved byggeri og IDW herunder mobile behandlingssystemer til kortsigtet vandrensning, modulære systemer til nøglefærdig hurtig installation, projekter med hurtig opstart og specialdesignede systemer til opfyldelse af kundespecifikke behov, herunder supplering, opgradering eller udskiftning af eksisterende kulstofbaserede behandlingssystemer, supplerende behandling på eksisterende anlæg, hvor PFAS ikke behandles i øjeblikket samt skræddersyede behandlingssystemer til at opfylde stedspecifikke krav.

Pilot PS Series
SORBIX™ L Series
SORBIX™ H Series
SORBIX™ M Series
SORBIX™ T Series
SORBIX™ R Series
Foam-X

Den Allestedsnærværende
PFAS-Familie.

PFAS er en meget stor gruppe syntetiske kemikalier, som omfatter PFOA, PFOS, GenX kemikalier og potentielt mere end 4.000 andre forbindelser fremstillet og anvendt i en række industrier verden over siden 1940erne. PFAS forekommer i en lang række forbrugerprodukter og industriprocesser, herunder skum til brandslukning, kemisk forarbejdning, byggeri/konstruktion, rumfart, elektronik, halvleder- og bilindustrien, plet- og vandafvisende belægninger, fødevareemballage samt voks og rengøringsmidler. På grund af deres stærke binding af kulstof og fluor kan mange PFAS forblive meget i miljøet meget længe med nedbrydningsperioder på år, årtier eller længere. De fleste folk i USA har været udsat for disse molekyler, og det er bevist, at fortsat eksponering for visse PFAS over specifikke tærskler kan medføre negative virkninger på helbredet, såsom udviklingsmæssige påvirkninger, kræft, påvirkning af leveren, immunsystemet og skjoldbruskkirtlen. Som følge deraf er karakterisering, regulering og afhjælpning af PFAS blevet et primært fokus for tilsynsførende myndigheder i hele verden.

13x Mere Virksom
Vandbehandling

ECT2’s SORBIX™ PURE ionbyttende harpikser til engangsbrug har fordele fremfor andre tilgange, såsom GAC og filtrering med omvendt osmose, når det gælder fjernelse af PFAS fra vand. Disse kunstharpikser bestående af en neutral, hydrofob ryggrad, divinylbenzen-tværbindinger og positivt ladede udvekslingssteder er grundlæggende adsorbenter med ionbytningsfunktionalitet. Den hydrofobe kulstof-fluorhale i et typisk PFAS-molekyle adsorberer til harpiksens hydrofobe ryggrad og tværbinder, og det negativt ladede hoved af PFAS-molekylet tiltrækkes af harpiksens positivt ladede ionbytningssted. Denne kombination af adsorption og ionbytning frembringer en evne til at fjerne PFAS, som er 13 gange mere virksom sammenlignet med andre teknologier. SORBIX PURE er den mest virksomme teknologi på markedet til fjernelse af PFAS-forbindelser, herunder kortkædede molekyler.

Op til 99 % Mindre
Generering af Affald

SORBIX™ RePURE er en patenteret teknologi, muliggjort af en særlig egenudviklet regenererende opløsning, der gør det muligt at gendanne og genanvende PFAS-mættet harpiks på stedet. Efter regenerering af SORBIX RePURE behandles den PFAS-fyldte regenererende opløsning ved hjælp af ECT2’s destillations- og SuperLoading™-proces, hvorved mængden af genereret affald mindskes væsentligt. SORBIX RePURE har ca. 10 gange GAC’s kapacitet og er bedst egnet til anvendelser, hvor harpiksudskiftning fører til høje driftsomkostninger, såsom langsigtede installationer, saneringsbrønde på kildeområdet, højkoncentreret spild eller udledning, komplekst vand eller hvor håndtering af kortkædet PFAS eller dets forstadier er vigtig.

67 % Reduktion af
Behandlingsanlæggets Størrelse

SORBIX-harpiksens overlegne PFAS-bindingskapacitet kombineret med bindingsreaktionens hurtige kinetik fører til længere driftstid mellem udskiftning af medier. Det giver anlægsstørrelser, der er væsentligt mindre end behandlingssystemer baseret på kulstof, skumfraktionering og ozonfraktionering.

50 % Reduktion af
Omkostninger Over Livscyklussen

Nutidsværdianalyse Over 20 År (USD)

1200 GPM (4542 L/min) Anlæg til Behandling af Drikkevand

Behandlingsmuligheder

Kapitalomkostninger

Årlige Driftsomkostninger

Nutidsværdiomkostning

Omkostningsreduktion

GAC $2,140,000 $304,000 $6,271,000
Resin $1,090,500 $99,300 $3,173,000 50%

Reducerede krav til systemstørrelse, længere driftstider mellem medieskift, lavere energiforbrug og reduceret generering af affald bidrager alle til lavere kapitaludgifter og årlige driftsomkostninger for vores behandlingssystemer. Dette er baseret på tyveårige nutidsværdianalyser i tredjeparts forundersøgelser, som viser, at SORBIX-behandlingssystemer kan reducere livscyklusomkostningerne med 50 % sammenlignet med konkurrerende teknologier.

Casestudier:

Indhold: